Τα Έργα μας


5ΟΡΟΦΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

2040 White Plains Rd (ιδιωτικό): Νέο κτήριο, 100 διαμερίσματα με κατάστημα «Staples» και ανοικτό χώρο στάθμευσης στο ισόγειο. Προ κατασκευασμένη τσιμεντένια δομή από το έδαφος – επάνω.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
 • Επιθεώρηση Έργου και Διεύθυνση τμήματος κατασκευών.
VICTORIA TOWER

123-43 Sanford Ave. (ιδιωτικό): Νέο κτήριο, 22 όροφο, 140 πολυτελή διαμερίσματα, εμπορικά καταστήματα στους τρεις πρώτους ορόφους και υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
 • Ενημέρωση καθημερινού αρχείου των δραστηριοτήτων όλων των υπερ-εργολάβων.
 • Σχεδιασμός, συντονισμός και διεύθυνση συνεδριάσεων με τα διάφορες άτομα και τις αντιπροσωπείες, δηλ.: αντιπροσώπους χρηματοδοτών, OSHA, DEP, DOT, και DOB.
 • Καταγραφή σε καθημερινό ημερολόγιο των συνθηκών εργοταξίου, συντονισμός και ενσωμάτωση σε σχέδια ή αλλαγές σε συνεργασία με τον μηχανικό, τον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη.
 • Παραγγελίες για τα υλικά και κατ' εκτίμηση ποσότητες.
 • Διεύθυνση εβδομαδιαίων συνεδριάσεων υπερ-εργολάβων και συνεδριάσεις με τους ιδιοκτήτες κάθε δύο εβδομάδες.
 • Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στο δικαστήριο.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ BROOKLYN

Kings Hwy Library (DDC/BPL)

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
 • Προσθήκη στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη.
 • Αποκατάσταση ολόκληρης της πρόσοψης, της εσωτερικής ζωγραφικής.
 • Ανακαίνιση όλων των πατωμάτων.
 • Δημιουργία αποθήκης, νέου εξωτερικού ανελκυστήρα, νέο μεταλλικό τοίχο, εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα βιβλίων, νέα lockers, νέο εργαστήρι υπολογιστών, νέα χαλύβδινη σκάλα, πατώματα, τσιμεντένιο πεζοδρόμιο, κουφώματα παραθύρων και νέα στέγη.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ- BROOKLYN

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
 • Καθοδήγηση και Υποστήριξη Διοικητών Δημοσίων Οργανισμών (NYSCA, NYCHA, DEP) στον συντονισμό, το σχεδιασμό, τη σύνταξη προϋπολογισμού, και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων των προγραμμάτων κατασκευών.
 • Προγραμματισμός και συντονισμός υπερ-εργολάβων, προμηθευτών και επιθεωρήσεων.
 • Εκτίμηση κόστους εκτέλεσης, υπολογισμός σε επιμέρους κόστη και αξιολόγηση της πρόοδου του Έργου.
 • Διαχείριση έργου από την φάση πριν την προκήρυξη έως και το στάδιο της ολοκλήρωσης για το NYSCA.
 • Οργάνωση συναντήσεων και διαχείρισης πελατών και υπερ-εργολάβων καθώς επίσης και διαπραγμάτευση αλλαγών.
 • Προσδιορισμός εναλλακτικών λύσεων και εντοπισμός κινδύνων εκτελούμενων εργασιών.
 • Επιθεώρηση και επίβλεψη εργοταξίου.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINERVA MARINE INC. / ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ


 • Εύρεση επαγγελματικού χώρου.
 • Μελέτη.
 • Κατασκευή.
 • Επίβλεψη και Ολοκλήρωση Εργασιών.
Loading...